Racines.net

Base de dades genealògica

 

Podeu seleccionar una altre llengua, hi ha disponibles les següents:
africà bg br català xec danès alemany anglès esperanto castellà estó finlandès francès hebreu islandès italià letó holandès norueg polac portuguès brasiler ro rus eslovè suec Xinès

La base de dades "racines" conté actualment 246.287 persones.

Clau, per accés amic o administrador:

Per navegar en aquesta base, podeu fer la vostra recerca:

 • per persona
  • nom cognom o nom públic o àlies
  • nom
  • cognom
 • per títol

  (tots els títols)
  ... lloc

  (tots els llocs)
 • pel llistat de tots els per
 • per lloc / cognom - naixement - defunció - casament -
 • per la consulta avançada.

També podeu consultar

Hi ha hagut 39.309.364 consultes, de les quals 572.239 en aquesta pàgina, des del 14 de març de 2007.

Si el vostre navegador no actualitza automàticament les pàgines modificades (obligant-vos a fer actualitzar manualment la pàgina), proveu de navegar des d'aquest altre lloc.


Lèxic[Page displayed by GeneWeb 5.00-exp] Copyright (c) 1998-2006 INRIA - DOC -

Auteur : Pierre Bourgeois (1925-2004) - Contact : Adressez-vous directement à la source quand elle est clairement identifiée ou, à défaut, au forum Racines
Dernière mise à jour : 28/11/2003 - Dernières corrections : 05/01/2006 - Administration de la base